blogger web statistics
Zahtevek za revizijo

Zahtevek za revizijo

Zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila se lahko vloži pri naročniku bodisi pred odpiranjem ponudb (torej na zahteve iz razpisne dokumentacije) bodisi na različne faze postopka, največkrat na odločitev naročnika. Vendar je potrebno še posebej paziti na prekluzivnost zahtev, torej nezmožnost opravljanja določenih dejanj v postopku, še posebej tistih, ki zadevajo razpisno dokumentacijo. Vlagatelj zahtevka lahko zahteva revizijo postopka v smislu revizije razpisne dokumentacije le pred rokom za oddajo ponudb. Vlagatelj mora paziti, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih ZRPJN zah­teva v 12. členu, ti so:

  • naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
  • naziv naročnika,
  • javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
  • kršitve,
  • dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
  • potrdilo o vplačilu takse na računu pri Ministrstvu za finance.
Kategorija : Nasveti Tagi : , , ,

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)