Zahteva za varstvo zakonitosti

Zoper pravnomočno sodno odločbo in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, se sme po pravnomočno končanem kazenskem postopku vložiti zahteva za varstvo zakoni­tosti v naslednjih primerih:

 1. zaradi kršitve kazenskega zakona;
 2. zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz prvega odstavka 371. člena tega zakona;
 3. zaradi drugih kršitev določb kazenskega postopka, če so te kršitve vplivale na zakonitost sodne odločbe.

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in tudi ne zoper odločbo vrhovnega sodišča, s katero je bilo odločeno o zahtevi za varstvo zakonitosti. Ne glede na določbo sme državni tožilec Republike Slovenije vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi vsake kršitve zakona.

Ne glede na prejšnjo določbo se sme med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, vložiti zahteva za varstvo zakonitosti samo zoper pravnomočno odločbo o odreditvi pripora, zoper prav­nomočno odločbo o podaljšanju pripora pa le v primeru podaljšanja s sklepom senata vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena ZKP) in v primeru podaljšanja po vložitvi obtožnice (drugi odstavek 272. člena).

Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti državni tožilec

Republike Slovenije, obdolženec in zagovornik. Po obdolženčevi smrti pa jo smejo v njegovo korist vložiti osebe iz drugega odstavka 367. člena tega zakona (glej 421. člen ZKP). Državni tožilec Republike Slovenije sme vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti tako v škodo, kakor tudi v korist obdolženca. Obdolženec, zagovornik in osebe iz drugega odstavka 367. člena ZKP smejo vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti v roku treh mesecev oziroma osmih dni, če gre za odločbo iz četrtega odstavka 420. člena tega zakona, od dneva, ko je obdolženec prejel pravnomočno sodno odločbo. Če zoper odločbo sodišča prve stopnje ni bilo pritožbe, se ta rok šteje od pravnomočnosti te odločbe. Če je z odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovljeno, da je bila s pravnomočno sodno odločbo v škodo obdolženca kršena človekova pravica ali temeljna svoboščina, se rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti šteje od dneva vročitve odločbe Evropskega sodišča obdolžencu.

Zahteva za varstvo zakonitosti se poda pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji (422. člen ZKP).

2 Replies to “Zahteva za varstvo zakonitosti”

 1. Ostala sem brez bencina na avto cesti. Policist mi je izdal plačilni nalog za 300€, ZPRCP 30 ČLEN 19 0DSTAVEK.
  Naj bi ovirala promet na odstavnem delu cestišča, ker sem počakala, kolegico za dostavo 2l bencina.
  Povejte prosim, ali je lahko tako velika kazen skoraj 1/4 moje pokojnine.
  LP. K.

 2. Pred enim letom so mi odklopli elektriko ker so me brez dokazov obsodili da sem kradel elek.Seda pa so se za polačilo usedli na nepremičnino hišo in jo hočejo prodati za znesek ki sem jom ga “dolžan”kaj zdaj storiti pomagajte mi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.