Vzorec pritožbe zoper sklep o dedovanju

Pritožnik:……………………
Sodišče:………………………
PRITOŽBA ZOPER SKLEP O DEDOVANJU OKRAJNEGA SODIŠČA
V…………… opr. št……………. z dne……………
Zapuščinsko sodišče je s sklepom ugotovilo obseg zapuščine
(denarna sredstva v znesku ………… EUR na hranilni knjižici
Bank Austrie št………….. , neizplačano pokojnino s strani ZPIZa
in zapustnikov lastninski certifikat) in ocenilo njeno čisto vrednost
na…………… EUR ter razglasilo za zakonita dediča zapustnikova
sina A. P. in zapustnikovo hčerko E. P., vsakega do 1/2 zapuščine.
Nadalje je ugotovilo, da je zapustnik dne……… sklenil sodno
overjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju z M.L., kateremu se po
zapustnikovi smrti izroči 1/4 pravice uživanja parc. št………
(stavbišče, dvorišče), parc. št…………. (travnik), vpisani pri zk.
vl. št……. k.o… V ter solastninski delež do 1/7 pra¬
vice uživanja parc. št. 1387 (stavbišče), vpisano pri vl. št. 1440 k.o.
…………… V skupaj z vsemi premičninami.
Pritožbo zoper navedeni sklep vlagam iz vseh pritožbenih razlogov, to je zaradi bistvenih kršitev določb postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

Navedene kršitve utemeljujem s tem, da sodišče prve stopnje ni ugotovilo obsega premoženja, ki je zajeto s pogodbo o dosmrtnem preživljanju, da bi ga razmejilo od premoženja, ki s to pogodbo ni
zajeto …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Uveljavljam neveljavnost izročilne pogodbe………………….
……………………………………………………………………………………..
Sodišče tudi ni odločilo o uveljavljanem nujnem deležu.
Predlagam razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev sodišču prve stopnje v nov postopek.
V…………… , dne…………… Podpis:……………………..

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.