Vzorec posojilne pogodbe

Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilodajalec),

in

Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilojemalec)

sklepata

POSOJILNO POGODBO ŠT. xxxx

  1. člen

Na podlagi sklenjene pogodbe o kratkoročnem posojilu odobrava posojilodajalec posojilojemalcu posojilo v višini 000,00€

  1. člen
  1. Datum črpanja: mm.yyyy
  2. Obrestna mera: 0,00 %
  3. Končni datum vračila: mm.yyyy
  4. Posojilo se nakaže na TRR posojilojemalca št: SI56
  5. Posojilo se vrača na TRR posojilodajalca št. SI56
  1. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po en izvod. Smatra se, da posojilojemalec sprejema obveznosti in pogoje dogovorjene s posojilodajalcem na dan nakazila in da se vrne posojilo v dogovorjenem roku.

  1. člen

Podpisnika bosta delala po načelih dobrega sodelovanja. V primeru, da bi prišlo do spora, ki ga ne bi bilo možno rešiti sporazumno, ima vsak podpisnik pravico sprožiti postopek pri pristojnem Okrožnem sodišču v Ljubljani.

 

Ljubljana, dd.mm.yyyy

 

Podpis posojilodajalca:                                                                   Podpis posojilojemalca

One Reply to “Vzorec posojilne pogodbe”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.