blogger web statistics
Višje sodišče

Višje sodišče

Višje sodišče je pristojno za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja; za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče s svojega območja; za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

Višje sodišče odloča praviloma v senatu, ki ga sestavljajo en sodnik kot predsednik senata, sodnik – poročevalec in sodnik-član senata.

Kategorija : Nasveti Tagi : ,

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)