Ustvarjanje obveznosti za pogodbenike

Učinki pogodbe med pogodbenikoma in njunimi pravnimi nasledniki
  • Pogodba ustvarja pravice in obveznosti za pogodbeni stranki.
  • Pogodba ima učinek tudi za univerzalne pravne naslednike pogodbenih strank, razen če je v pogodbi določeno kaj drugega ali če izhaja kaj drugega iz narave same pogodbe.
  • S pogodbo se lahko ustanovi pravica v korist nekoga tretjega.

Iz pogodbe izhajajo pravice in obveznosti predvsem za pogodbene stranke. Pravice in obveznosti so različne glede na pogodbeni predmet in namen pogodbenikov. Učinek pogodbe je lahko izročitev stvari ali raba in hramba stvari, pa tudi ustrezno ravnanje kot storitev. V drugem odstavku je določeno, da ima pogodba učinek tudi za univerzalne pravne naslednike pogodbenih strank, kar je posledica prometnosti – prenosnosti pravic in obveznosti iz pogodbe, pred njeno izpolnitvijo, če so stvari take narave, da so prenosne. Prenosne niso pravice, ki so vezane prav na določeno osebnost, ki je razmerje ustanovila (npr. dogovor o izdelavi umetniške slike po pogodbeniku). Iz narave pogodbe izhaja, da jo lahko izpolni le pogodbena stranka (umetnik, zdravnik), ne pa njegovi nasledniki. Čeprav zakon izrecno ne navaja singularnih naslednikov, jim ta pravica pripada, kadar gre za prenosljive pravice. S pogodbo se lahko ustanovi tudi pravica v korist tretjega, pogodba ima učinek za tretjega.

Iz pogodbe izvirajo pravice in obveznosti za pogodbene stranke. Predmet pravic in obveznosti so ustrezne dajatve, storitve, opustitve in tudi, da stranka nekaj trpi. Pravice in obveznosti nastopijo za stranke, ne glede na to, ali so pogodbo sklenile osebno ali preko zastopnika ali pooblaščenca. Do spremembe strank lahko pride po sklenitvi pogodbe, pa pred izpolnitvijo, gre za primere univerzalnega ali singularnega nasledstva. Pravice in obveznosti so lahko različne glede na predmet in cilj, ki naj se doseže. Najpogosteje gre za prenos določene pravice ali stvari, o rabi stvari, o hrambi stvari, nudenju storitve in podobno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.