Ustavno sodišče

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne. Ustavno sodišče odloča o skladnosti zakonov z ustavo, o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega prava, o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in zakoni, o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni, o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi, o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi, o sporih glede pristojnosti med Državnim zborom, predsednikom republike in vlado, o odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade in ministrov, o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank, o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov, v drugih zadevah, ki so mu naložene z zakoni. V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno sodišče izreka mnenje o njeni skladnosti z ustavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.