Tržna vrednost nepremičnine

Tržna vrednost je definirana kot cena, ki je, gledano z vidika denarja, najverjetnejša in bi jo nepremičnina morala doseči na konkurenčnem in odprtem trgu pod vsemi pogoji, potrebnimi za pošteno prodajo. Pri tem se kupec in prodajalec obnašata racionalno, sta dobro informirana o vseh dejstvih v zvezi z nakupom ali prodajo. Na razpolago imata dovolj časa za delovanje na odprtem trgu, plačilo je v gotovini ali njenem ekvivalentu. Prodaja in plačilo ne smeta biti pod pritiskom neobičajnih okoliščin. Financiranje, če obstaja, se izvaja po splošno veljavnih pogojih skupnosti na določen dan in po običajih za vrsto nepremičnine na tem območju. Cena predstavlja denarni izkaz vrednosti nepremičnine, na katero niso vplivale posebne oblike financiranja ali  pa pogoji,  usluge,  honorarji, stroški  ali obveznosti, nastale med transakcijo. Tako definirana cena predstavlja tržno vrednost, če bi bil trg nepremičnin popoln, kar pa se v realnosti le redko zgodi. V praksi tržno vrednost nepremičnine kot najverjetnejšo prodajno ceno ocenjujejo nepristranski strokovnjaki – cenilci. Pogosto cena ni enaka tržni vrednosti. Med ceno in vrednostjo nastanejo razlike, njihova velikost pa je odvisna od konkretne transakcije.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.