blogger web statistics
Tožba zaradi motenja posesti

Tožba zaradi motenja posesti

Toženec ___________________,  je motil  tožnika _________________, v neposredni posesti nepremičnine  parc.št. 113 – sadovnjak, vpisane pri vl. št. 312, k.o. _____________ s tem, da je letos konec aprila snel vhodna vrata brunarice, ki stoji v sadovnjaku, okoli brunarice razmetal orodje, dne ____________ pa z resno grožnjo, da bo tožnika napadel, preprečil tožniku vstop v sadovnjak, zato naj sodišče razsodi;

Toženec je dolžan v roku 8 dni vzpostaviti prejšnje posestno stanje, zato mora na leseno barako ponovno namestiti vhodna vrata, da ne bo izvršbe.

Tožencu se v bodoče prepoveduje vsakršno poseganje v neposredno posest nepremičnine parc. št. 113 – sadovnjak, da ne bo izvršbe.

Toženec je dolžan tožniku povrniti stroške postopka v znesku _____EUR v roku 15 dni, da ne bo izvršbe.

Kategorija : Pritožbe Tagi :

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)