Odstopnina

Odstopnina je prav tako sredstvo za zavarovanje pogodbe. To je določena vsota denarja, ki se uporabi ob razdrtju pogodbe. Pogodbenik, v čigar korist je odstopnina predvidena, lahko uveljavi pravico enostranskega razdrtja pogodbe, s tem da izplača dogovorjeno vsoto kot odstopnino. Odločitev o odstopnini ni vezana na predhodno izpolnitev kakšnega pogoja. Vsak pogodbenik jo lahko uveljavi …