Podjemna pogodba – vzorec

PODJEMNA POGODBA (Pogodba o delu, Delovršna pogodba)     sklepata:     NAROČNIK ………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   in     PODJEMNIK- CA ……………………………………………………………………………………………………… ( ime in priimek)   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   EMŠO: Davčna številka   Račun ……………………………………………………………………………………………………………………………         Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata …