Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku Postaje prometne policije Ljubljana

Pritožnik:…………………… Postaja prometne policije Ljubljana …………………………………………… ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO ZOPER ODLOČBO O PREKRŠKU POSTAJE PROMETNE POLICIJE LJUBLJANA št……………. z dne…………… Podpisani ………….  vlagam zahtevo za sodno varstvo zoper zgoraj navedeno odločbo o prekršku iz vseh pritožbenih razlogov (po 154. členu ZP1), to je zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnega predpisa, …