Pritožba zoper policistovo ravnanje

Navedeno pritožbo ureja Zakon o policiji v 28. členu. Če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko v 30 dneh od trenutka, ko je izvedel za kršitev, pritoži na ministrstvo ali policijo. Vsako pritožbo, podano zoper policista, mora najprej obravnavati in preveriti vsa dejstva …