Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

Pritožnik: …………………… Sodišče: ……………………… UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V … opr. št …………… z dne …………… Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi. Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel …