Pogodba o računovodskih storitvah

Podjetje ____________________________________ iz _________________________________________, ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “izvajalec”)   in   podjetje ____________________________________ iz __________________________________________, ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “naročnik”)   skleneta naslednjo     POGODBO O RAČUNOVODSKIH STORITVAH   1. člen Izvajalec se obvezuje, da bo računovodske storitve, ki so predmet te pogodbe, za naročnika opravljal v …