Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Na podlagi 10., 15. in 20. člena Zakona o delovnih raz­merjih (Ur.l. št. 42/02, 103/07), v skladu s Kolektivno pogod­bo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l. RS, št. 76/06) ter …………….. (Dopolniti z ustreznimi akti, ki zavezujejo delodajalca) sklepata   ……………………………… ……………………………… (firma, pravno organizacijska …