blogger web statistics
vzorec pogodbe o zaposlitvi Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas

(0) Komentarjev

Na podlagi 10., 15. in 20. člena Zakona o delovnih raz­merjih (Ur.l. št. 42/02, 103/07), v skladu s Kolektivno pogod­bo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur.l. RS, št. 76/06) ter ……………..

(Dopolniti z ustreznimi akti, ki zavezujejo delodajalca)

sklepata

 

………………………………

………………………………

(firma, pravno organizacijska oblika, sedež delodajalca)

Matična številka: ……………………..

ki jo zastopa direktor/prokurist g./ga. ………………….,

(ali)

po pooblastilu direktorja št. ………..…., z dne ………………., g./ga. ………………….,

PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags :