Donatorska pogodba – vzorec

DONATORSKA POGODBA   (Osnutek pogodbe, ki ga po želji spremenite in dopolnite glede na svoje potrebe in želje)   ki jo skleneta   /naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) kot donator   in   /ime prejemnika donacije/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; …