Vzorec darilne pogodbe

DARILNA POGODBA ki jo dogovorijo in sklenejo: ..,   1000 Ljubljana, EMŠO: ……………………………….. .., davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju darovalka), .,   1000 Ljubljana, EMŠO: …………………………………… ., davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju obdarjenec), kakor sledi: 1 1.  (prvi) člen Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo: –   da je  po  podatkih zemljiške  knjige  Okrajnega sodišča v Ljubljani, …