Brezplačna pravna pomoč

Pravica do brezplačne pravne pomoči se izpeljuje iz pravice do tožbe. Galič navaja, da se že od sredine 19. stoletja razvija učenje o pravici do tožbe (tudi pravovarstveni zahtevek, pravica do sojenja – “Klagerecht”, “Rechtspruchanspruch”, “Justizanspruch”). Ne glede na razlike med številnimi teorijami je njihova skupna ugotovitev, da iz pravice do tožbe izhaja, da mora …