Delitev skupnega premoženja

Potem, ko so sporazumno ali s sodbo določeni solastninski deleži, pride do delitve skupnega premoženja v naravi. Tudi v tem primeru se stranki lahko sporazumno (pogodbeno) dogovorita o delitvi – premičnine si enostavno porazdelita, pri nepremičninah pa je potrebno sestaviti listino, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo, zato je potreben notarski zapis. Če …