Ustavna obtožba

Če Predsednik Republike pri opravljanju svoje funkcije krši Ustavo ali huje krši zakon oziroma če predsednik Vlade ali minister pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali zakon, ga Državni zbor lahko obtoži pred Ustavnim sodiščem (109. in 119. člen Ustave). Državni zbor odloča o obtožbi z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje predsednik …