Vzorec pritožbe zoper policistovo ravnanje

IME IN PRIIMEK…………… Naslov………………………. 1000 LJUBLJANA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Direktorat za policijo in druge varnostne naloge Sektor za pritožbe Kersnikova ulica 2 1000 LJUBLJANA ali Policijska postaja…………. ali Policijska uprava Ljubljana PRITOŽBA ZOPER POLICISTOVO RAVNANJE Podpisani………….. vlagam pritožbo zoper ravnanje policista …………..  Dne …………… ob uri …………… v gostinskem lokalu ………….. v……………. je policist …