Zahtevek za revizijo

Zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila se lahko vloži pri naročniku bodisi pred odpiranjem ponudb (torej na zahteve iz razpisne dokumentacije) bodisi na različne faze postopka, največkrat na odločitev naročnika. Vendar je potrebno še posebej paziti na prekluzivnost zahtev, torej nezmožnost opravljanja določenih dejanj v postopku, še posebej tistih, ki zadevajo razpisno dokumentacijo. Vlagatelj zahtevka …