blogger web statistics
razveljavitev odločbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Kaj je potrebno v pritožbi navesti?

(0) Komentarjev

Pritožnik mora v pritožbi navesti na katero odločbo se pritožba nanaša, torej navesti točen naziv organa, ki je odločbo izdal, opravilno številko odločbe in datum izdaje le te. V pritožbi je potrebno navesti razloge, zaradi katerih se pritožnik pritožuje na odločbo. Pritožnik lahko uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, predlaga nove dokaze, predvsem take, s katerimi izpodbija prvostopne ugotovitve, pri čemer je potrebno opozoriti, da je v takem primeru potrebno navesti, zakaj jih ni navedel že v prvostopenjskem postopku. Bistvenega pomena je, da je pritožba razumljiva in da jasno opredeljuje pritožnika oziroma morebitnega zastopnika ter organ, kateremu se pritožba pošilja. Pomembna sestavina pritožbe je tudi predlog rešitve pritožbenemu organu, na primer sprememba odločbe, razveljavitev in podobno.

Categories : Pritožbe Tags : , , ,