Razlaga pogodb

V času izvajanja pogodbe lahko pride med pogodbenimi strankami do nesoglasja o pomenu pogodbenih klavzul, oziroma o vsebini pogodbe. Stranke lahko nesoglasje presežejo z naknadnim sporazumom. Če sporazuma ni mogoče doseči, se stranke obrnejo na sodišče, arbitražo ali na s pogodbo določeni tretji osebi. Razlagati pogodbo pomeni raziskovati njen smisel in namen s ciljem ugotovitve …