Odstopnina

Odstopnina je prav tako sredstvo za zavarovanje pogodbe. To je določena vsota denarja, ki se uporabi ob razdrtju pogodbe. Pogodbenik, v čigar korist je odstopnina predvidena, lahko uveljavi pravico enostranskega razdrtja pogodbe, s tem da izplača dogovorjeno vsoto kot odstopnino. Odločitev o odstopnini ni vezana na predhodno izpolnitev kakšnega pogoja. Vsak pogodbenik jo lahko uveljavi …

Ara

Ara je običajno denarni znesek, ki ga ena pogodbena stranka da drugi pogodbeni stranki v znamenje, da je pogodba sklenjena, hkrati pa tudi predstavlja zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti. Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dobila, lahko druga stranka po lastni izbiri zahteva izpolnitev pogodbe, seveda če je to še mogoče, povrnitev …