blogger web statistics
razdrtje pogodbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Odstopnina

(0) Komentarjev

Odstopnina je prav tako sredstvo za zavarovanje pogodbe. To je določena vsota denarja, ki se uporabi ob razdrtju pogodbe. Pogodbenik, v čigar korist je odstopnina predvidena, lahko uveljavi pravico enostranskega razdrtja pogodbe, s tem da izplača dogovorjeno vsoto kot odstopnino. Odločitev o odstopnini ni vezana na predhodno izpolnitev kakšnega pogoja. Vsak pogodbenik jo lahko uveljavi po svobodni odločitvi. Izjavo o odstopu je možno podati v roku, ki je dogovorjen v pogodbi. Če tak poseben rok ni določen, se šteje, da se pogodba lahko razdre s plačilom odstopnine vse do roka, določenega za dospelost obveznosti.

Pogodbenik, v čigar korist je predvidena odstopnina, ima dve alternativni možnosti: da izpolni pogodbo ali da jo razdre s plačilom odstopnine. Čim izbere eno izmed alternativ, preneha pravica izbire. Če je upnik sprejel delno izpolnitev, ali sam začne z izpolnjevanjem nasprotne obveznosti, ne more več uporabiti pravice do enostranskega razdrtja pogodbe, če je bila dogovorjena v njegovo korist.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,

Ara

(1) Komentar

Ara je običajno denarni znesek, ki ga ena pogodbena stranka da drugi pogodbeni stranki v znamenje, da je pogodba sklenjena, hkrati pa tudi predstavlja zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dobila, lahko druga stranka po lastni izbiri zahteva izpolnitev pogodbe, seveda če je to še mogoče, povrnitev škode in vrnitev are, v kolikor izpolnitev pogodbe več ni možna pa lahko odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino za nastalo škodo. Stranka, ki je aro dala, lahko v primeru, ko je za neizpolnitev pogodbe odgovorna druga stranka, razdre pogodbo in zahteva vrnitev dvojne are.

Drugače je v primeru, ko je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dala. V tem primeru lahko stranka, ki je aro dobila, zahteva izpolnitev pogodbe in povrnitev škode, pri čemer se ara lahko vrne ali všteje v odškodnino, lahko pa stranka, ki je aro dobila, pogodbo razdre in zadrži prejeto aro.

Categories : Ostalo Tags : , ,