Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa

Spoštovani odvetnik Janez Novak! Zahvaljujemo se vam za posredovanje v primeru /navedite pri­mer/ in priloženi račun za vaše storitve! Pri obračunu storitev je nekaj postavk, s katerimi se ne moremo strinjati. Gre predvsem za naslednje zneske, ki so po našem mnenju previsoki in zanje ni pravega pojasnila: /na kratko opišite postavke in zneske/ Zelo bi …