Dedni postopek

V dednem postopku je možna pritožba zoper sklep o dedovanju (172. člen Zakona o dedovanju). Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, če ni z zakonom drugače določeno. Pritožba se vloži v petnajstih dneh od vročitve. Pritožba zadrži izvršitev sklepa, če sodišče ne odloči drugače. Sodišče odloči, da pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, zlasti …