Sprememba namembnosti iz stanovanjskega objekta v poslovni objekt

Namembnost se v takih primerih spreminja s konkretnimi upravnimi akti. Pri spremembi bo vsekakor treba izvesti tudi  določena fizična dela na objektu, ki jih brez dovoljenj ni mogoče izvesti. Za poslovni objekt so predpisani določeni minimalni tehnični pogoji in za izpolnjevanje teh je potrebno opraviti določena gradbena dela. Ta se lahko opravijo le na podlagi …