Mirno reševanje sporov

Udeleženci v obligacijskem razmerju si morajo prizadevati, da rešujejo spore z usklajevanjem, posredovanjem ali na drug miren način. Namen te določbe je, da se izognemo sporom, in se s tem prihranijo stroški in čas. Stranke lahko spore rešijo s spremembo sporne pogodbene določbe ali z dopolnitvijo pogodbe. Tako ravnajo zlasti v primeru pogodbenih nejasnosti. Neredko …