Obnova pravdnega postopka

Postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno končan, se lahko na predlog stranke obnovi (394. člen ZPP): če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik oziroma sodnik porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka prvega odstavka 70. člena) oziroma ki je bil s sklepom sodišča izločen; če kakšni stranki z nezakonitim …