Razveljavitev zakonske zveze

Po določbi 16. člena ZZZDR so trije pogoji za sklenitev zakonske zveze: da sklepata zvezo osebi različnih spolov; da izjavita svoje soglasje, da želita skleniti zakonsko zvezo; da izjavita to pred pristojnim organom in na način, ki ga določa zakon. Četudi ima sklenitev zakonske zveze napako, ni nujno, da sodišče pritrdi zahtevku za razveljavitev, saj …