Pogodba o dosmrtnem preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Ta pogodba …

Odstopnina

Odstopnina je prav tako sredstvo za zavarovanje pogodbe. To je določena vsota denarja, ki se uporabi ob razdrtju pogodbe. Pogodbenik, v čigar korist je odstopnina predvidena, lahko uveljavi pravico enostranskega razdrtja pogodbe, s tem da izplača dogovorjeno vsoto kot odstopnino. Odločitev o odstopnini ni vezana na predhodno izpolnitev kakšnega pogoja. Vsak pogodbenik jo lahko uveljavi …