Pogodba o izobraževanju ob delu

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve. S pogodbo o izobraževanju delavec in delodajalec podrobneje uredita predvsem določbe v zvezi s časovno komponento, načinom in …