Predpogodba za nepremičnino

Predpogodba je pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena glavna pogodba. Skladno z Obligacijskim zakonikom predpogodba veže, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe, kar pa ne velja v primeru, če so se okoliščine od njene sklenitve toliko spremenile, da niti ne bi bila sklenjena, če bi bile okoliščine takrat takšne.