Prodajna pogodba za mobilni aparat

_____ (Ime priimek) _____ (Ulica in hišna št.) _____ (Poštna št. in pošta) _____ (Davčna št.) _____ (EMŠO) _____ (TRR – v kolikor bo nakazilo na TRR račun) (v nadaljevanju prodajalec)   in   _____ (Ime priimek) _____ (Ulica in hišna št.) _____ (Poštna št. in pošta) _____ (Davčna št.) _____ (EMŠO) (v nadaljevanju kupec) …