Sporazumna razveza pogodbe – vzorec

SPORAZUMNA RAZVEZA POGODBE Partner 1 __________________ ki ga zastopa ______________________ sedež ___________________ kot dajalec licence in Partner 2 ________________________ ki ga zastopa _______________ sedež _______________________ kot prejemnik licence notirata kakor sledi: SPORAZUMNO RAZVEZO POGODBE __________ z dne ___________________ I. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pogodba citirana v naslovu izpolnila pričakovanja obeh strank le deloma. Stranki …