Vzorec pogodbe o avtorskem delu

POGODBA O AVTORSKEM DELU ki jo skleneta naročnik: naziv: naslov in sedež in avtor: ime in priimek: naslov: davčna številka: številka TRR: banka: status brezposelne osebe: ne status zavezanca za DDV: ne 1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da: naročnik samostojno izvaja svoje naloge na svojem področju, avtor pa izvaja to pogodbo po navodilih naročnika ter …