Avtorska Pogodba – vzorec

NAROČNIK: Naziv: Naslov: Davčna številka / ID za DDV AVTOR: Ime in priimek: Naslov: EMŠO: Zavezanec za DDV: DA / NE Davčna številka / ID za DDV: TRR: Pri banki: Skleneta naslednjo AVTORSKO POGODBO Št.__________ 1. Člen Podpisnika te pogodbe, torej naročnik in avtor, se zavezujeta, da ima delo po tej pogodbi vse znake avtorskega …