Pogodba o najemu stanovanja

________________________________ (podatki o pogodbeni stranki) (v nadaljevanju: najemodajalec) in ________________________________ (podatki o pogodbeni stranki) (v nadaljevanju: najemnik) skleneta naslednjo Pogodbo o najemu stanovanja 1.    člen Najemodajalec oddaja z dnem ________ v najem stanovanje št. ____ v _____ nadstropju stavbe na naslovu ___________________________, ki obsega dnevni prostor, predprostor, spalnico, kuhinjo, sanitarije z opremo in pohištvom vred …