Osebni stečaj

Osebni stečaj je postopek, v katerem fizična oseba zaradi previsokih dolgov, le-te poskuša poplačati s svojim premoženjem, ter za del dolgov pa celo doseže njihov odpust. Pogoj za osebni bankrot je insolventnost dolžnika, bodisi trajnejša nelikvidnost bodisi dolgoročna plačilna nesposobnost. Predlog za začetek osebnega stečaja lahko vložita tako dolžnik kot upnik – zadnji izkaže svojo …