Razlika med redno odpovedjo in izredno odpovedjo delovnega razmerja

Bistvena razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je v tem, da redna odpoved pogodbe o zaposlitvi preneha veljati z dnem poteka odpovednega roka. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi preneha veljati brez odpovednega roka, torej tisti dan, ko je odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena delavcu. Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je značilno …