Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vloži prosilec pri pristojnem organu pisno na obrazcu, ki mu morajo biti priložene ustrezne listine. Če prošnja ni vložena na predpisanem obrazcu, mora biti vsebina posameznih rubrik v prošnji in zaporedje rubrik enaka vsebini obrazca. Prosilec vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč pri pristojnem sodišču ali na okrajnem sodišču, …