Ugovor neizpolnjene pogodbe

Pravilo sočasne izpolnitve V dvostranskih pogodbah ni nobena stranka dolžna izpolniti svoje obveznosti, če druga stranka ne izpolni ali ni pripravljena sočasno izpolniti svoje obveznosti, razen če je dogovorjeno ali z zakonom določeno kaj drugega, ali če kaj drugega izhaja iz narave posla. Če pa na sodišču ena stranka ugovarja, da ni dolžna izpolniti svoje …