Ara

Ara je običajno denarni znesek, ki ga ena pogodbena stranka da drugi pogodbeni stranki v znamenje, da je pogodba sklenjena, hkrati pa tudi predstavlja zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti. Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dobila, lahko druga stranka po lastni izbiri zahteva izpolnitev pogodbe, seveda če je to še mogoče, povrnitev …