Ustvarjanje obveznosti za pogodbenike

Učinki pogodbe med pogodbenikoma in njunimi pravnimi nasledniki Pogodba ustvarja pravice in obveznosti za pogodbeni stranki. Pogodba ima učinek tudi za univerzalne pravne naslednike pogodbenih strank, razen če je v pogodbi določeno kaj drugega ali če izhaja kaj drugega iz narave same pogodbe. S pogodbo se lahko ustanovi pravica v korist nekoga tretjega. Iz pogodbe …