Pravice davčnega zavezanca v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora

Davčni zavezanec ima pravico in dolžnost sodelovati v postopku inšpekcijskega nadzora. Inšpektor mora zavezanca pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora poučiti o njegovi pravici, da je prisoten pri davčnem inšpekcijskem nadzoru, med postopkom pa ga mora kontinuirano obveščati o pomembnih dejstvih in dokazih ter vse dosledno navesti v zapisnik. Zavezanec ima tudi pravico zahtevati od inšpektorja, …