Tožba zaradi motenja posesti

Toženec ___________________,  je motil  tožnika _________________, v neposredni posesti nepremičnine  parc.št. 113 – sadovnjak, vpisane pri vl. št. 312, k.o. _____________ s tem, da je letos konec aprila snel vhodna vrata brunarice, ki stoji v sadovnjaku, okoli brunarice razmetal orodje, dne ____________ pa z resno grožnjo, da bo tožnika napadel, preprečil tožniku vstop v sadovnjak, …