Predlog za obnovitev in popravo meje

Postopek za ureditev mej se začne na predlog, ki mora vsebovati: zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, med katerimi je meja sporna; ime in priimek ter prebivališče lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, med katerimi je meja sporna; razloge, zaradi katerih se predlaga ureditev meje v sodnem postopku. Meja je skupna črta, ki loči sosednje zemljiške parcele različnih lastnikov …