Česa Evropsko sodišče za človekove pravice ne more storiti zame?

Sodišče ne deluje kot pritožbeno sodišče v odnosu do državnih sodišč; zadev ne obravnava ponovno, sodnih odločb pa ne more razveljaviti ali spremeniti. o Sodišče v vašem imenu ne bo neposredno posredovalo proti organu, proti kateremu se pritožujete. Sodišče vam ne bo pomagalo poiskati niti ne bo plačalo odvetnika, ki bo sestavil vašo pritožbo. Pritožite …